Nyhetsbrev 8

Hej alla i Safe Space nätverk! 

Våren kommer allt närmare inpå och Safe Space Malmös arbete rullar på. Under årets första del har vi arbetat med barn och unga runt om i Malmö med förebyggande utbildningsinsatser och mentorskap.  Vi har bland annat föreläst på en gymnasieskolas temadag där vi talade om likabehandling och dess innebörd kopplat till demokratiska processer.

Vi har varit på Lunds Universitet och utbildat framtida kriminologer, socionomer och beteendevetare. Ämnena vi föreläste om var psykologiska och sociologiska faktorer kopplat till normbrytande beteenden, radikaliseringsprocessen samt kriminalitet kopplat till radikalisering. Inom en snar framtid kommer vi också att vidareutbilda socionomstudenterna i Lund kring tidiga tecken på radikalisering.

I enlighet med Regeringens beslut att stoppa alla sammankomster för över 500 personer har vi tyvärr fått ställa in Safe Spaces planerade konferens den 14 april.  Vi hoppas kunna hålla konferensen senare i höst istället och kommer då att skicka ut inbjudningar på nytt.

Nedan hittar du den senaste forskningen och de senaste rapporterna om våldsbejakande extremism. Förkovra dig och sprid vidare kunskapen i dina nätverk!


Rapport: Digitalt slagfält

Rapporten “Digitalt slagfält” är framtagen av Totalförsvarets forskningsinstitut och handlar om radikalnationalistiska digitala miljöer. Författarna tar upp att flera terrordåd de senaste åren begåtts av personer med sympatier för radikalnationalistiska ideologier. Vidare skriver de att gärningsmännen i flera fall uttryckt sina åsikter och planer i digitala miljöer.

Rapporten är ca 75 sidor lång och går att ladda ner här:
https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R–4813–SE

Rapport: Hope, cope & rope

De senaste åren har en rad våldsbrott begåtts av individer som identifierar sig som incels; människor som lever i ofrivilligt celibat (Involuntary celibacy). Det som håller samman incels är ingen organisation, rörelse, ledare eller ideologi utan snarare digitala mötesplatser där de har ett säreget språk och spekulativa förklaringsmodeller. På dessa digitala mötesplatser finns ett djupt kvinnohat, men också hat mot andra grupper. Bland annat förekommer mycket rasism. Totalförsvarets forskningsinstitut gör i denna rapport, vid namn “Hope, cope & rope”, en djupdykning i incels-kulturen, de kartlägger och skapar förståelse kring incels-kulturen och dess digitala plattformer.

Rapporten är ca 12 sidor lång och går att ladda ner här:
https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI%20Memo%207040

Faktabok: Far-right extremism 

The Radicalisation Awareness Network har tagit fram en faktabok om högerextremism, som ger en bra grund och praktisk introduktion kring högerextremism. Faktaboken ger en bild av de förändringar som har skett inom miljön de senaste tre decennierna, och ger en gedigen basfakta om dagens högerextrema miljö.

Factbook ‒ Far-right extremism, December 2019 – a practical introduction:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_fre_factbook_20191205_en.pdf

Studie: Online Hate Speech Predicts Hate Crimes on the Streets

Forskarna på HateLab har i sin studie Hate in the Machine: Anti-Black and Anti-Muslim Social Media Posts as Predictors of Offline Racially and Religiously Aggravated Crime kunnat se att hatiskt språkbruk på Twitter kan förutspå ökningar i hatbrott i samma fysiska områden. “Until recently, the seriousness of online hate speech has not been fully recognised. These statistics prove that activities which unfold online should not be ignored.” säger Matthew Williams som lett forskarlaget.

Online Hate Speech Predicts Hate Crimes on the Streets:
https://hatelab.net/2019/10/14/online-hate-speech-predicts-hate-crimes-on-the-streets/

Case Study: Safeguarding refugees from being recruited and radicalised

RAN har också publiserat en Case Study i videoformat, där push and pull faktorer för radikalisering av flyktingar tas upp, och där vikten av olika skyddsfaktorer som ett gott mottagande och behovet av skyddsnät behandlas.

Case study #4: Safeguarding refugees from being recruited and radicalised:
https://www.youtube.com/watch?v=SN7R8wwda_c&feature=emb_logo