Nyhetsbrev 10

Hej alla i Safe Space nätverk! 

Hösten är här på riktigt och det samma gäller för Safe Space nyhetsbrev. Under de senaste månaderna har vi startat upp och arbetat med våra verksamheter. Bland annat håller vi på att starta upp ett nytt Arvsfondsprojekt vid namn Unga mot extremism, håll utkik efter det framöver! Utöver sedvanliga aktiviteter hade vi också en extrainsatt trygghetsvandring i slutet av september i samband med händelserna som uppstod efter koranbränningen i Malmö. Ni kan läsa mer om detta om ni besöker Flamman SFC på instagram eller facebook. 

Nedan hittar du den senaste forskningen och de senaste rapporterna om våldsbejakande extremism. Förkovra dig och sprid vidare kunskapen i dina nätverk!


Sammanställningar från CVE 

Center mot våldsbejakande extremism har släppt flera rapporter över de våldsbejakande miljöerna den senaste månaden. Först ut och även störst är studien Från Nordiska motståndsrörelsen till alternativhögern – en studie om den svenska radikalanationalistiska miljön där en helhetsbild över miljön.

Rapporten är närmare 500 sidor lång och går att hitta här:
https://www.fhs.se/download/18.aa44b1740d51053bc784/1599031490867/Fr%C3%A5n%20Nordiska%20motst%C3%A5ndsr%C3%B6relsen%20till%20alternativh%C3%B6gern%20-%20en%20studie%20om%20den%20svenska%20radikalnationalistiska%20milj%C3%B6n.pdf

De har också släppt sammanställningar av forskning och översikt över den autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön. Publikationerna innehåller också symbollexikon för respektive miljö..

Sammanställningen om den autonoma miljön är 67 sidor lång och går att hitta här:
https://www.cve.se/download/18.7d27ebd916ea64de53066735/1598254743550/2020_Autonoma_miljo%CC%88n.pdf

Sammanställningen om den våldsbejakande islamistiska miljön är nästan 100 sidor lång och går att hitta här:
https://www.cve.se/download/18.7d27ebd916ea64de53066935/1599215868799/2020_v%C3%A5ldsbejakande_islamistiska_milj%C3%B6n_200904.pdf

Rehabilitation Manual 

RAN släppte i Juni en Rehabilitation Manual för yrkesverksamma som arbetar med att rehabilitera människor som varit i radikala miljöer. De riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med människor både i och utanför fängelser för att erbjuda guidning i avradikaliseringen och rehabiliteringen.

Manualen är ca 100 sidor lång och går att hitta här: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_rehab_manual_en.pdf

Rapporter om okunskap om Förintelsen hos unga

En enkätundersökning visar på en utbredd ignorans när det gäller kunskap om Förintelsen hos unga amerikaner. Nästan en fjärdedel av de som svarade är osäkra på eller tror inte att förintelsen har ägt rum, och nästan hälften har stött på förintelseförnekelse på sociala medier eller internet. The Guardian har rapporterat om detta  och the Claims Conference som utfört enkäterna har även tidigare gjort liknande undersökningar bland franska och österrikiska unga, där de bl.a. funnit att 25% av franska millennials inte har hört eller tror att det inte hört talas om Förintelsen.

Här hittar ni länken till The Guardians artikel:
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/16/holocaust-us-adults-study

Här hittar ni länken till Claims Conference som utfört enkäterna:
http://www.claimscon.org/millennial-study/