Föreläsning och workshop LIS – Lyckad Integration i Samhället