Här kommer vi skriva om vad som händer i världen kring vad som är relevant för vårt arbete. Vi kommer arbeta med två spår, dels kommer vi ha en nyhetsbevakning där vi följer aktuella händelser för att ha ett samlingsbegrepp kring omvärldshändelser. Vi kommer också ha en del som beskriver hur forskningen ser ut kring våldsbejakande extremism och radikalisering, där vi även kommer lägga upp relevanta rapporter som har någon form av forskning bakom sig. Vi kommer även att lägga upp vårt nyhetsbrev som skickas ut en gång i månaden.