Safe Space Malmö arbetar för att värna demokratin mot alla typer av antidemokratiska beteenden som kan leda till våldsbejakande extremism. En del av arbetet innebär att vi utbildar yrkesverksamma och unga. Vårt fokus är att göra ungas röster hörda för att på så vis minska risken för att unga ska vända sig till antidemokratiska miljöer. Vi ger de verktyg och kunskap för att påverka sina liv genom att hålla utbildningar och workshops kring ämnen som radikalisering, våldsbejakande extremism, demokrati, antidemokratiska beteenden, rasism och diskriminering. Vi har även yrkesverksamma som målgrupp som vi utbildar inom samma tema. Vårt mål med att utbilda yrkesverksamma är att ge dem verktyg till att skapa trygga rum (”Safe Spaces”) i sina verksamheter och arbeta demokratistärkande i arbete med ungdomar. Nedan listas våra olika utbildningar.

 

Utbildningar för vuxna (yrkesverksamma)

Fördjupningsutbildning

Ger fördjupningsutbildningen en djupgående förståelse kring de tre våldsbejakande miljöerna, religiös extremism, högerextremism och vänsterextremism. Vidare diskuteras de tre miljöerna kopplat till kriminalitet, ur ett genusperspektiv samt diskuteras radikalisering.  Utbildningen ges av våra medarbetare och kan ges både som hel – och halvdag.

Utbildningen diskuterar hur man kan upptäcka radikala tankar och mönster hos unga och syftar till att skapa förståelse för hur unga kan uppvisa tidiga tecken på radikalisering och att vara i riskzonen för att ansluta sig till extrema grupper. Därefter går man in på respektive extremistgrupp. Kring religiös profilerat extremism diskuterar man hur religiös extremism tar sig i uttryck och om religiös profilerat extremism kan kopplas till en faktisk religion och dess värderingar. Under högerextremism diskuteras nazismens ideologi och olika begrepp såsom alt-right rörelsen i USA. Vänsterautonoma grupper diskuteras utifrån hur de kan vara våldsbejakande extremister trots att argumentera/stå för mänskliga rättigheter. Vidare diskuteras hur dessa extrema miljöer ser på könsroller samt vilken koppling kriminalitet har till våldsbejakande extremism. Slutligen diskuteras radikalisering och den psykologiska processen som leder till radikalisering.

Cews-utbildning för yrkesverksamma

Cews-utbildningen en introduktionsutbildning som tagits fram av våra medarbetare som ger en introduktion kring demokrati, våldsbejakande extremism och radikalisering. Föreläsningen är i kombination med workshop där deltagarna får möjlighet att diskutera hur de ska skapa Safe-spaces i sina verksamheter.

Utbildningen ger en kunskapshöjning kring frågor som demokrati och vad det faktiskt innebär i dagens samhälle, hur radikaliseringsprocesser ser ut, vilka olika idéer och ideologier kan leda till extremism och kring de tre olika miljöerna. Under workshopen får deltagarna möjlighet att i grupper diskutera hur de själva kan skapa en inkluderande och motiverande miljö i deras verksamheter samt vilka verktyg unga behöver för att påverka sina liv för att sedan integrera det i sina respektive verksamheter.

 

Utbildningar för unga

Cews för ungdomar

Utbildningen är i två delar. Del ett är ”ungas röst” en utbildning kring demokrati där unga tillsammans kan ta fram förslag kring vad de skulle vilja säga till Sveriges politiker. Del två är ”min roll i ett demokratiskt samhälle”, en föreläsning och workshop kring hur unga kan påverka samhället och sina egna liv med demokratiska verktyg. Cews för ungdomar är en interaktiv föreläsning med både rollspel och diskussioner kring olika ämnen, teman och frågor såsom diskriminering, där vi diskuterar betydelsen av innanförskap och inkludering.

Utbildning i konflikthantering

Utbildning i konflikthantering är i tre steg. Del ett lyfter upp och diskuterar vad en konflikt kan innebära och dess olika “naturer och kontexter”. Deltagarna får möjlighet att diskutera från egna erfarenheter. Del två handlar om kommunikation och hur man kan kommunicera på bästa sätt och på olika sätt. Del tre diskuterar konflikthantering som begrepp och fenomen. Varje del ges per ett tillfälle och varje tillfälle är på tre timmar. Efter avslutad utbildning erhålls diplom.

Skräddarsydd utbildning

Vi skräddarsyr även utbildningar och erbjuder utbildningspaket utifrån era önskemål och behov. Vi kan även komma till era temadagar som ryms inom demokratibegreppet/som behandlar demokrati och mänskliga rättigheter. Samt rasism och diskriminering.